"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 23, 2011

Tạo biểu tượng yahoo cho web,blog

Các bạn hãy chèn mã này vào và Nhớ thay" khac_trinhdt05"=tên nick của bạn nhé.hj
<A href="ymsgr:sendim?khac_trinhdt05&amp;m=Hello">
<IMG alt="Chat with AVA" 
src="http://opi.yahoo.com/online?u=wwwAVAvn&amp;m=g&amp;t=1" border=0></A>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript