"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 20, 2011

Thông báo kết quả học tập hk1 2010-2011
1- Thông báo v/v xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2010 - 2011:  Xem chi tiết >>
2- Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học:  Xem chi tiết >>
3- Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh cáo học tập: Xem chi tiết >>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript