"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 27, 2012

Clazy English Part 1

Buổi đầu tiên(27/02/2012) 
1.Absolutely:(dùng để trả lời )đúng thế,vậy đó,đương nhiên rồi,chắc là vậy rồi.
2.Absolutely impossible!Không thể nào!tuyệt đối không có kkhả năng đó.
3.All i have to do is learn English:Tất cả những gì tôi cần là học tiếng anh.
4.Are you free tomorrow?Ngày mai cậu rảnh không ?
5.Are you married? Ông đã lập gia đình chưa?
6.Be careful: Cẩn thận,chú ý.
7.Are you used to the food here? Cậu có quen đồ ăn ở đây không?
8.Be my guest: Cứ tự nhiên ,đừng khách sáo.
9.Better late than never. Đến muộn còn tốt hơn là không đến.
10.Better luck next time. Chúc cậu may mắn lần sau.
12.Can i have a day off? Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?
13.Can i help? Cần tôi giúp không?

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript