"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 11, 2013

htxer ngày ấy -bây giờ

Ngày vui của tất cả chúng ta :D
[cũng là những con người HTX đó thôi, nhưng bây giờ văn minh nhiều rồi, không còn liếm sạch đĩa như ngày xưa nữa] +)
 — cùng với TrÒn TrầnPhan ThaoKhoảng LặngSunny CatHong Mo Nguyen và Be Tran,

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript