"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 11, 2013

htxer ngày ấy -bây giờ

Ngày vui của tất cả chúng ta :D
[cũng là những con người HTX đó thôi, nhưng bây giờ văn minh nhiều rồi, không còn liếm sạch đĩa như ngày xưa nữa] +)
 — cùng với TrÒn TrầnPhan ThaoKhoảng LặngSunny CatHong Mo Nguyen và Be Tran,

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript