"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 6, 2015

07.7 training


thêm một bước ngoặt nữa trong cv , mình đã chuyển sang một ngã rẽ mới. mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu , và mình sẽ cố gắng vì con đường phía trước, mục tiêu , kế hoạch của mình cố lên nào

1 Post a Comment:

Unknown said...

Cứ có xiền là chiến đấu.
Bạn sang nghề mới nữa rùi nè :)
http://phuquocxanh.com/vi/

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript