"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 19, 2017

EQM shift 2

Buổi trao giấy chứng nhận thăng tiến cho anh em EQM  ca 2^^từ trái sang Nam ,Sơn, A Long shifft leader , E Tuấn , E thao, E Hường, E tiến, E Huấn, E Thiết, E Hoạt , A Phương, A Toàn, Diễn, E Tuấn Anh, Em Bộ

Xét Thăng Tiến đợt 1: E Nam , Sơn, E Bộ

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript