"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 1, 2017

01.06.2017

Chào tháng mới  tháng của ngày quốc tế thiếu nhi tháng của những thay đổi bước ngoặt trong cuộc sống
1.6 ngày quốc tế thiếu nhi
Tháng ngày tốt nghiệp đại học
Tháng để chuyển công ty cũ sang công ty mới , đến giờ quyết định đó hoàn toàn đúng...

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript