"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 18, 2017

Bảo dưỡng v 2

Đi đường đinh găm thủng lốp ... thay dầu lap.cả vụ tiếp đất an toàn nên lại phải đi bảo dưỡng e nó.hic

0 comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

:) :( :)) :(( =)) =D> :D

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Thống kê