"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Oct 28, 2017

28.10.2017 Hiện tại và tương lai

Cứ mỗi bước đi trong cuộc đời này ta lại nhận ra sai lầm trong quá khứ . Quá khứ mình sẽ không thể thay đổi . Ngay lúc này hãy thay đổi để không phải nói câu giá như lúc đó ta không làm không thực hiện . Hãy sống cho trọn hôm nay

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript