"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 1, 2018

Năm mới

Một năm khởi đầu từ mùa xuân
Một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ
Năm mới dự định mới
1. Hoàn thiện kỹ năng lập trình plc dòng mitsubishi LS , omrom .lập trình điều khiển vị trí, upload màn hình hmi , học thêm về plc omron ...
2. Làm dự án 6sigma
3. Quyết định quan trọng...
.....
Cố lên Trình nhé

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript