"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 29, 2018

Lựa chọn

Trí tuệ hình thành trong tĩnh lặng
Tính cách hình thành trong bão táp
Cuộc sống mà , hãy cứ đi rồi sẽ đến hãy cứ làm đi rồi sẽ hiểu.
Cuộc sống luôn là một chuỗi ngày mình phải lựa chọn.
Đã lựa chọn  rồi thì hãy cố  gắng lên nhé

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript