"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 1, 2018

Danh ngôn về niềm tin

Theo : http://diendantienganh.com/bai-viet/Danh-ngon-tieng-Anh-y-nghia-ve-niem-tin-vao-ban-than_3509.html 

Niềm tin và bản thân là một điều quan trọng để giúp bạn thành công trong cuộc sống. Chính vì vậy, đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình vì lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Những câu danh ngôn tiếng Anh về niềm tin vào bản thân dưới đây sẽ giúp bạn luôn tin tưởng vào chính mình để luôn sống tích cực và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh.
1. To dream anything that you want to dream. That’s the beauty of the human mind. To do anything that you want to do. That is the strength of the human will. To trust yourself to test your limits. That is the courage to succeed.

Hãy mơ ước bất cứ điều gì bạn muốn mơ. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ con người. Hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Đó là sức mạnh của ý chí con người. Hãy tin tưởng vào bản thân để thử thách những giới hạn của mình. Đó chính là lòng can đảm để thành công.
2. If you think you can win, you can. Faith is necessaryto victory.

Nếu bạn nghĩ bạn có thể thắng là bạn có thể. Niềm tin cần thiết cho chiến thắng.

– William Hazlitt
3. Instead of giving myself reasons why I can’t, I give myself reasons why I can.

Thay vì đưa ra cho bản thân những lý do tại sao tôi không thể , tôi sẽ chọn cho tôi những lý do tại sao tôi có thể.
4. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.

Niềm vui lớn nhất trên đời là làm những việc mà mọi người nói bạn không thể làm được.

– Walter Bagehot
5. All men dream: but not equally.Those who dream by night in the dusty recesses of their minds wake in the day to find that it was vanity; but the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dreams with open eyes, to make it possible.

Tất cả mọi người đều mơ; nhưng không như nhau. Những người mơ về đêm, trong những ngóc ngách sâu kín lờ mờ của tâm trí, khi thức giấc vào ban ngày mới nhận ra đó là ảo ảnh; nhưng những người mơ vào ban ngày mới là đáng gờm, vì họ có thể thực hiện giấc mơ của mình với đôi mắt mở to, để biến chúng thành hiện thực.

– T.E.Lawrence
6. Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.

– Les Brown
7. I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.

Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.

– Sophia Loren
8. Sooner or later, those who win are those who think they can.

Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

 – Paul Tournier
9. Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

– Sophia Loren
10. When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.

Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.

– John Lennon
11. You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

– Brian Tracy
12. Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.

Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.

– John Lennon
13. No one can make you feel inferior without your consent.

Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

– Eleanor Roosevelt
14. It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

– Khuyết danh
15. Put your future in good hands – your own.

Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

– Khuyết danh
16. Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.

– Steve Jobs

Những câu danh ngôn tiếng Anh về niềm tin vào bản thân sẽ giúp bạn cảm thấy yêu bản thân và tin tưởng chính mình hơn trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống.

Hãy tìm đọc thêm những câu danh ngôn tiếng Anh về những điều ý nghĩa trong cuộc sống trên Diễn Đàn Tiếng Anh để thấy yêu và có thêm niềm tin vào cuộc sống của mình nhé.

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript