"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 5, 2018

Tài liệu IOT cho người mới bắt đầu p1

- ĐÂY LÀ LINK TẢI EBOOK: https://drive.google.com/file/d/0B_r-CYCTQK0hS1hZZk50ay1tWUE/view?usp=sharing
- HOẶC: https://github.com/iotmakervn/iot-starter-book/releases/tag/v1.0
- LINK XEM ONLINE: https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/

sưu tầm internet
IOT maker facebook

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript