"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 27, 2019

Lệnh Continue va Break

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 14;
int b = 2;
int idx = 0;
while (a % 10 != 0) {
idx++;
a =a+ 2 * b; //18,22,26,
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
//if (i == 2) continue;// neu thoa man i= 4 thi no bo qua tat ca cau lenh duoi no
if (i == 2) break; // neu thoa man se thoat khoi vong lap
cout << i << endl;
}
//cout << "Number of running=" << idx;
system("pause");
return 0;
}

tham khảo:
Lệnh continue.
Lệnh này cho phép bạn bỏ qua một bước trong vòng lặp.
Điều này giúp giảm bớt thời gian thực thi khi thực hiện những giá trị không hợp lệ.
tôi giả sử i chạy từ 0 cho đến 10.
với i là số chẵn thì tôi bỏ qua, còn số lẻ thì tôi in nó ra màn hình.
Ok. Đó là lý thuyết cơ bản. Sau đây chúng ta sẽ cùng thực hành trên VS2012

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript