"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 28, 2019

Mỗi ngày một câu chuyện hay

Có người hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma: "Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất về nhân loại?"

Ngài trả lời:

"Đó là họ chán phải là trẻ con, vội vã trưởng thành và rồi lại khát khao trở thành con trẻ.

Đó là họ đánh đổi sức khỏe để lấu tiền bạc và sau đó là hao tốn tiền bạc để đánh đổi sức khỏe.

Đó là vì lo lắng suy nghĩ đến tương lai, họ quên đi hiện tại, cứ như thế họ sống không vì hiện tại, cũng chẳng cho tương lai.

Đó là họ sống như thể họ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống".

(Có một ngôi nhà để trở về)

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript