"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Dec 28, 2019

Tìm đường dẫn đến thư viện trong Arduino
Ngoài Path thư viện mặc định khi cài Arduino : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries
Chúng ta có thể tìm kiếm folder chứa đường dẫn thư viện mới thêm vào trên arduino
C:\Users\sev_user\Documents\Arduino\libraries

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript