"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 28, 2020

cuộc sống ở nhật -Xếp hàng chờ mua khẩu trang

tình hình dịch bệnh ngày càng tăng thế nên mọi người đi tranh nhau đứng xếp hang tại các hiệu thuốc siêu thị để chờ mua khẩu trang

cứ hạng ngày từ 5 6 h sáng để chờ ...

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript