"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 19, 2020

Tìm hiểu về kí hiệu giao thông ở Nhật

Biển báo : https://japandriverslicense.com/japanese-road-signs/Từ vựng tiếng anh
http://cep.com.vn/Tu-vung-tieng-Anh-ve-cac-dang-bien-bao-giao-thong-Hinh-anh-minh-hoa-3466.html

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript