"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 17, 2020

Code thu gọn văn bản cho Blogspot

Chọn chế độ xem HTML và dán đoạn code này vào :


<div><div><input 1="" onclick="if (this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display != '') { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = '';this.innerText = ''; this.value = 'Ẩn'; } else { this.parentNode.parentNode.getElementsByTagName('div')[1].getElementsByTagName('div')[0].style.display = 'none'; this.innerText = ''; this.value = 'Xem'; }" style="font-size: 11px; margin: 0px; padding: 4px; width: 75px;" type="button" value="Xem" /><br />
</div><div><div style="border: 1px solid rgb(79, 79, 79); display: none;background-color: lightblue; padding: 4px;>Nội dung hiển thị<br />
</div></div></div>

ví dụ :
Cảm ơn bạn đã ghé đọc tin tức từ Nhatkytuoitre.comChúc bạn ngày mới tốt lành


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript