"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 16, 2021

Bản Iso và ghost win 10.ghoBản 64 bit file .GHO: DOWNLOAD

Mã MD5: be082b8a465fbb1d0daaf4b5bea2a078

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1iDREO707X_z1MVDXAc8ZzF9zNe8ab6dc&export=download

Bản 64 bit file .ISO: DOWNLOAD
Mã MD5: 7ea8757567eaf28fd51c5056076493f9

https://drive.google.com/u/0/uc?id=1Qxme1-CuARU51Sayd2dquIHZYLG6EZtt&export=download

WINDOWS 10 21H1 

https://drive.google.com/file/d/1pUGhlBsGQXU7eUzOqXSjXxRAjXON9Wjv/view

Check MD 5

MD5 checker

Nguồn: https://tinhte.vn/thread/ghost-win-10-32bit-64bit-nhe-nhat-2021-link-google-drive.3206187/

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript