"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 11, 2022

BẢN CHẤT TRUYỀN THÔNG RS232 và RS485️⁉RS232 và RS485 là gì?

️⁉Sự khác nhau giữa RS232 và RS485?


Trước khi đi vào nội dung chi tiết thì:

Cho một số bạn chưa biết: RS là viết tắt của Recommended Standard (Tiêu chuẩn khuyến nghị). Các số 232/485 phía sau chữ RS là một phần của danh sách các tiêu chuẩn chất lượng EIA (Hiệp hội doanh nghiệp điện tử). 


🔥Chuẩn kết nối RS232

Cổng kết nối RS232 thường được gọi là cổng COM. Chuẩn kết nối này xuất hiện mặt định trên các dòng máy tính để bàn (PC) hoặc một số Laptop. Chuẩn kết nối RS232 (COM) được kết nối máy tính với các máy in, máy Fax,…


Chuẩn kết nối RS232 gồm có 3 dây : Tx (dây truyền), Rx (nhận tín hiệu), GND (dây nối đất). RS232 hoạt động dựa trên sự chênh lệch điện áp TX, RX, GND.


Nhược điểm chuẩn kết nối RS232 : Khoảng cách truyền ngắn, tối đa 15m. Nguyên nhân là do mất mass không thể phục hồi được. Việc kết nối theo tiêu chuẩn RS232 chỉ thực hiện kết nối giữa 2 thiết bị với nhau (point – to – point), nên hạn chế kết nối nhiều thiết bị với nhau.


🔥Chuẩn kết nối Modbus RS485 

Chuẩn Modbus RS485 chỉ truyền tín hiệu trên 2 dây A và B, nguyên lý hoạt động dựa trên sự chênh lệch áp giữa A và B theo Logic 0 hoặc 1 chứ không so sánh với mass (nối đất). 


Điều này đảm bảo tín hiệu truyền đi xa mà không lo sụt áp như RS232. Bởi nếu có xảy ra sụt áp thì trên cả 2 dây điều sụt áp như nhau, nên tín hiệu vẫn đảm bảo Logic 0 và 1.


Giả sử : A và B xảy ra 2 trường hợp sau :

A=1 và B=0 thì dữ liệu nhận biết data bằng 1

A=0 và B=1 thì dữ liệu nhận biết data bằng 0


👉Theo cách so sánh trên thì khi điện áp bị suy giảm thì sự chênh lệch điện áp vẫn không đổi. Chính vì thế mà tín hiệu truyền trên RS485 có thể truyền đi rất xa mà vẫn chính xác.


Sự chênh lệch điện áp giữa A và B trong khoảng -1,6V đến -6V thì dữ liệu nhận biết data tương ứng với mức 1.


Sự chênh lệch điện áp giữa A và B trong khoảng +1,5 đến +6V thì dữ liệu nhận biết data tương ứng với mức 0.


🔥Sự Khác Nhau Giữa RS232 Và RS485 Là Gì?


RS232 và RS485 có 3 điểm khác nhau chính đó là:


✓Chuẩn kết nối RS232 hoạt động dựa trên sự chênh lệch điện áp so với mass. Modbus RS485 cũng hoạt động trên sự chênh lệch điện áp nhưng chỉ trên 2 dây A và B theo nguyên lý Logic 0 và 1.


✓ Modbus RS232 chỉ cho phép truyền theo phương thức điểm – điểm (2 thiết bị với nhau). Còn RS485 kết nối đa điểm (nhiều thiết bị trên một đường truyền)


✓ Về khoảng cách truyền RS232 tốc độ nhanh (20Mbit/s), nhưng khoảng cách truyền ngắn. Ngược lại RS485 khoảng cách truyền xa, nhưng tốc độ đáp ứng chậm (10Mbit/s)

Nguồn: plctech fb group

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript