"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 19, 2022

Hoạt động ở nhà trẻ

Những buổi đầu của bạn bé. Chắc chưa quen nên cô giáo vẫn để ngồi ở ghế


ふたば めばえ保育園

https://goo.gl/maps/56jCmmnYo4LMyCeG6
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript