"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Dec 8, 2022

Tổng Quan Màn hình LCD 16×2 Arduino , giao tiếp i2c

 Màn hình LCD 16×2 là một linh kiện được sử dụng rộng rãi trong trong các dự án điện tử và lập trình.

Vậy cách để hiển thị các ký tự các thông số lên LCD 16×2 như thế nào?

Có dễ dàng hay không?

Qua bài viết hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu các sử dụng LCD và giao tiếp với module IC2 nhé.

Giới thiệu LCD 16×2

Thông số kỹ thuật LCD 16×2

LCD 16×2 được sử dụng để hiển thị trạng thái hoặc các thông số.

LCD 16×2 có 16 chân trong đó 8 chân dữ liệu (D0 – D7) và 3 chân điều khiển (RS, RW, EN).

5 chân còn lại dùng để cấp nguồn và đèn nền cho LCD 16×2.

Các chân điều khiển giúp ta dễ dàng cấu hình LCD ở chế độ lệnh hoặc chế độ dữ liệu.

Chúng còn giúp ta cấu hình ở chế độ đọc hoặc ghi.

LCD 16×2 có thể sử dụng ở chế độ 4 bit hoặc 8 bit tùy theo ứng dụng ta đang làm.

Module I2C Arduino

LCD có quá nhiều nhiều chân gây khó khăn trong quá trình đấu nối và chiếm dụng nhiều chân trên vi điều khiển. 

Module I2C LCD ra đời và giải quyết vấn để này cho bạn.

Thay vì phải mất 6 chân vi điều khiển để kết nối với LCD 16×2 (RS, EN, D7, D6, D5 và D4) thì module IC2 bạn chỉ cần tốn 2 chân (SCL, SDA) để kết nối.

Module I2C hỗ trợ các loại LCD sử dụng driver HD44780(LCD 16×2, LCD 20×4, …) và tương thích với hầu hết các vi điều khiển hiện nay.


Ưu điểm

Tiết kiệm chân cho vi điều khiển.

Dễ dàng kết nối với LCD.

Thông số kĩ thuật

Điện áp hoạt động: 2.5-6V DC.

Hỗ trợ màn hình: LCD1602,1604,2004 (driver HD44780).

Giao tiếp: I2C.

Địa chỉ mặc định: 0X27 (có thể điều chỉnh bằng ngắn mạch chân A0/A1/A2).

Tích hợp Jump chốt để cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt.

Tích hợp biến trở xoay điều chỉnh độ tương phản cho LCD.

Để sử dụng màn hình LCD giao tiếp I2C sử dụng Arduino thì ta cần cài đặt thư viện Liquidcrystal_I2C. Tại đây

Các lỗi thường gặp khi sử dụng I2C LCD

Hiển thị một dãy ô vuông.

Màn hình chỉ in ra một ký tự đầu.

Màn hình nhấp nháy.

Các lỗi này chủ yếu là do sai địa chỉ bus, để fix lỗi các bạn thay địa chỉ mặc định là “0x27” thành “0x3F.

Trong trường hợp vẫn không được các bạn fix lỗi bằng cách nạp code tìm địa chỉ bus của I2C.

Sau khi tìm xong các bạn thay địa chỉ vừa tìm được vào vị trí “0x27” là xong.


Các bạn có thể tải code tìm địa chỉ bus ở đây. Tải ngay.

Giao tiếp I2C LCD Arduino

Module I2C LCD 16×2 Arduino UNO

Uno

GND GND

VCC 5V

SDA A4/SDA

SCL A5/SCL

Mega 2560

GND GND

VCC 5V

SDA SDA

SCL        SCL


Sơ đồ đấu nối arduino mega 2560
Sơ đồ đấu nối arduino unoSơ đồ đấu nối giao tiếp IC2 với LCD 16×2.

Code Mẫu:

#include <Wire.h> 

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 


void setup()

{

  lcd.init();                    

  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(2,0);

  lcd.print("Arduino");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print("Hello world");

}


void loop()

{

}


Tham Khảo:https://arduinokit.vn/giao-tiep-i2c-lcd-arduino/#google_vignette 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript