"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 26, 2023

BÌNH TĨNH MÀ SỐNG!

Giàu sang chẳng nên hưởng hết, chia cho người chút ít, lấy chút phúc cho mình.


- Tài năng không cần phô trương hết, dành cơ hội cho người khác, giữ sự sâu sắc cho mình.

- Có công không nhận hết, chuyển cho người vài phần, lưu khiêm nhường cho mình.

- Được yêu quý chớ nên cậy hết vào, sẻ cho người chút ít, lưu cho mình đường lui.

- Hiểu hết lý lẽ chẳng cần tranh cãi đến cùng, mở đường cho người khác, giữ khoan dung cho mình.

- Trách người không cần hà khắc đến t.àn nh.ẫn, chừa cho họ chút mặt mũi, giữ cho mình chút độ lượng.

- Nhìn thấu lòng người cũng không cần nói ra hết, chừa cho họ một con đường, chừa cho mình chút khẩu đức.

- Vì cuộc sống rất ngắn gủi hãy sống thật trọn vẹn, chân thành và tử tế.

Sưu tầm 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript