"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 8, 2023

Mỗi chuyến đi một ngã rẽ cuộc đời

 Dù cho lựa chọn nào đi chăng nữa cũng chúc cho những lựa chọn đó sẽ dẫn lối thành công hơn. Narita 06.03.2023 Tiễn A Nam về nước
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript