"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 12, 2023

Ngày tháng trôi

 Mỗi ngày mới lại thêm nhiều điều mới , đi đến nhà bạn bè chơi , gặp gỡ mng nói chuyện vơi bớt nỗi nhớ nhà . Năm nay cũng đầu 3 có lẻ r , đôi khi nghĩ chuyện nhà cửa đất đai con cái học hành ở đâu nữa , mấy năm phiêu bạt nữa mới ổn định được đây... miên man suy nghĩ định hướng cuộc đời , thời gian thì cứ lặng lẽ trôi , tương lai là một câu hỏi lớn ? ta sẽ là ai ta sẽ làm gì , ta sẽ ở đâu ?

Cố lên tôi ơi 


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript