"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 20, 2023

Khám sức khoẻ ở công ty


 Lịch khám sức khoẻ định kỳ ở công ty 1 năm 2 lần . May đợt này sang đúng đợt cty khám sức khoẻ ^^

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript