"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 11, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN DAY 14

Mỗi quyết định dù là nhỏ nhất nó sẽ quyết định hướng đi cho cuộc đời , nếu ko đi mình sẽ chẳng biết phía trước có trở ngại thách thức hay khó khăn gì đang chờ đón, xét tình hình hiện tại và lựa chọn cho mình con đường đi ... đừng sợ


 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript