"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 9, 2023

HÀNH ĐỘNG ĐI

『成せ』
HÀNH ĐỘNG ĐI

私たちは、自分の将来のことを考えて不安になり、思い悩んでしまうことがありますよね。
Chúng ta thường cảm thấy lo lắng và bất an về tương lai của mình.
例えば、「将来病気になったらどうしよう」とか、「お金がなくなったらどうしよう」などと不安になり、苦悩してしまう人がいます。
Ví dụ, có những người lo lắng và đau khổ nghĩ rằng “Nếu tôi bị bệnh trong tương lai thì sao?” hoặc “Nếu tôi hết tiền thì sao?”

しかし、そんな将来のことを思い、悩み苦しむのではなく、今何をするべきかを考えるほうが利口である。
Tuy nhiên, thay vì suy nghĩ về tương lai và lo lắng về nó, sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn nghĩ về những việc cần làm ngay bây giờ.
「病気になったらどうしよう」と悩むのではなく、病気にならないように食事や運動に気をつける。
Thay vì lo lắng không biết phải làm sao nếu mắc bệnh, hãy chú ý đến chế độ ăn uống và tập luyện để tránh mắc bệnh.
「お金がなくなったらどうしよう」と悩むのではなく、お金を貯めるにはどうすればよいかを考え、実践する。
Thay vì lo lắng về việc phải làm gì nếu bạn hết tiền, hãy nghĩ về những gì bạn có thể làm để tiết kiệm tiền và thực hiện nó.

当然のことですが、将来のことを全く考えるな、心配するなということではもちろんありません。 
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên nghĩ về tương lai hoặc lo lắng về nó.
将来のことを思い悩むあまり、今、何も行動しないことが良くないということです。 
Quá lo lắng về tương lai mà không hành động bây giờ là điều không tốt.
将来のために、今何をするべきかを考え、実践することが大切なのである。 
Vì tương lai, quan trọng là bạn phải suy nghĩ tới những việc cần làm bây giờ và thực hiện chúng ngay.

St & Dịch: Hin Xu

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript