"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 19, 2023

Cải tiến kính dẫn đườngI. Thiết bị bao gồm
1. Arduino promini
2. Mạch tăng áp dc-dc.
3. Loa
4. Cảm biến khoảng cách sharp
5. Motor rung
6. Box in 3d
II. Nguyên lý hoạt động dưới video :


III. Code mẫu:
#include <SharpIR.h>
#define ir A0
#define model 20150
int imotor = 4;
int ibuzz = 3;
int icount = 0;
SharpIR SharpIR(ir, model);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(imotor, OUTPUT);
  pinMode(ibuzz, OUTPUT);
}

void loop() {
  unsigned long startTime = millis();
  int khoangcach = SharpIR.distance();
  Serial.println(khoangcach);
  unsigned long endtime = millis() - startTime;
  if (khoangcach > 10 && khoangcach <= 100) {
   
    //Serial.println("RUN :");
    digitalWrite(imotor, LOW);
     icount++;
    // Ghi lại thời điểm phát hiện vật cản

  } else {
    //Serial.println("STOP HERE : ");
    digitalWrite(imotor, HIGH);
    icount = 0;
  }
  if (icount >= 3) {

    digitalWrite(ibuzz, LOW);

  } else {
    digitalWrite(ibuzz, HIGH);
  }
   //Serial.println(icount);

  delay(1000);
}
IV. ĐỐI TƯỢNG:
NGƯỜI KHIẾM THỊ

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript