"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Nov 9, 2023

Code đếm ngược

 <style type="text/css">

.times{text-transform:none;font-size:14px;padding-right:NONE}

#times-countdown{background:rgba(255,255,255,0);color:white;font-family:Oswald,Arial,Sans-serif;font-size:165%;text-transform:uppercase;text-align:left;font-weight:normal;padding:0 0 20px 0;border-radius:0px}

#demthoigian{max-width:100%;margin:2px auto;text-align:center}

span#countdown{margin:5px;border-radius:9px;padding:10px;text-align:center;background-color:none;background-image:url("https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZnSXaedmDoTdFLU7jHbYOgnqe1Vf5I4tvpMTdNVJwZCrksu3oZuv0eE-WMxlJCH7ZWr0o0gOggpY3LJ6ZKSSLJXww2LngetGsjtEF3ob5vDgwQnppIJGWoXaQbEhE5SAuGuIreqhnrQQc39sZwN4FpMkRpHLprN6aYuBpg8D7yDHK1pjDqVcpLL9Rvmw/s320/86f720320b77bb62311f0a4811db04fe.jpg");background-size:160px 50px;background-repeat:no-repeat;color:#6633CC;font-size:100%;font-weight:300;font-family:'Nove Cento'}

#times-countdown h2{font-size:20px;color:#034688;font-weight:300;text-align:center;padding:6;margin:15px}

</style>

 <div id='times-countdown'>

<h2>Certificate</h2>

     <div id='demthoigian'>

   <span id='countdown'/>

  </span></div>

</div>

<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

// đặt ngày để bắt đầu đếm ngược, ở đây là 04-12-2023

var target_date = new Date("july 7, 2024").getTime();


// thêm biến cho các đơn vị thời gian

var days, hours, minutes, seconds;


//đặt id là countdown

var countdown = document.getElementById("countdown");


// cập nhật id "countdown" mỗi 1 giây

setInterval(function () {


    // thiết lập cho ngày giờ hiện tại và ngày kết thúc

    var current_date = new Date().getTime();

    var seconds_left = (target_date - current_date) / 1000;


    // tính ngày, giờ, phút và giây

    days = parseInt(seconds_left / 86400);

    seconds_left = seconds_left % 86400;

   

    hours = parseInt(seconds_left / 3600);

    seconds_left = seconds_left % 3600;

   

    minutes = parseInt(seconds_left / 60);

    seconds = parseInt(seconds_left % 60);

   

    // thiết lập cho biến countdown hiển thị ra ngoài

countdown.innerHTML = days + " <span class=\'times\'>ngày</span> " + hours + " <span class=\'times\'>giờ</span> "

  + minutes + " <span class=\'times\'>phút</span> " + seconds + " <span class=\'times\'>giây</span>";


}, 1000);

//]]>

</script>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript