"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 16, 2021

Jul 9, 2021

Bạn asahi đi tiêm phòng

 Sáng đưa bạn asahi đi tiêm phòng , bjo đưa mẹ bé đi khám răng trong một ngày trời mưa gió^^

Bạn đến chơi nhà

 Gia đình Hoàng anh xuống chơi nhân chuyến đi pv chuyển việc lên aichi, mẹ con nhà đan bạn học cùng nguyên anh, Uyên vs bạn và Phương , đạt vs người yêu xuống chơi. Ăn bữa cơm thân mật ôn lại chuyện xưa...


Cà gai leo hợp hoà đã có mặt tại nhật bản

 


Bữa cơm cuối ở tochigi

Buổi cuối ở tochigi , tiễn bạn Phương , Vân sang tỉnh khác công tác


 

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Thống kê