"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Feb 27, 2012

Clazy English Part 1

Buổi đầu tiên(27/02/2012) 
1.Absolutely:(dùng để trả lời )đúng thế,vậy đó,đương nhiên rồi,chắc là vậy rồi.
2.Absolutely impossible!Không thể nào!tuyệt đối không có kkhả năng đó.
3.All i have to do is learn English:Tất cả những gì tôi cần là học tiếng anh.
4.Are you free tomorrow?Ngày mai cậu rảnh không ?
5.Are you married? Ông đã lập gia đình chưa?
6.Be careful: Cẩn thận,chú ý.
7.Are you used to the food here? Cậu có quen đồ ăn ở đây không?
8.Be my guest: Cứ tự nhiên ,đừng khách sáo.
9.Better late than never. Đến muộn còn tốt hơn là không đến.
10.Better luck next time. Chúc cậu may mắn lần sau.
12.Can i have a day off? Tôi có thể xin nghỉ một ngày được không?
13.Can i help? Cần tôi giúp không?

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript