"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 8, 2023

Hồi ký hành trình xanh 2010

Ngày 08.05.2023 Mưa , bỗng dưng tìm lại thấy cuốn nhật ký năm nào. Đọc và muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đó
 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript