"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 8, 2023

Hồi ký hành trình xanh 2010

Ngày 08.05.2023 Mưa , bỗng dưng tìm lại thấy cuốn nhật ký năm nào. Đọc và muốn lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đó
 

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript