"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 3, 2013

Lễ Tốt Nghiệp(02/07/2013)

Vậy là mình đã hoàn thành xong chương trình Đại học, một cuộc hành trình mới nữa lại bắt đầu, hành trình của những ước mơ, hoài bão , hành trình tìm kiếm việc làm... Cố gắng lên. Những ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi bạn bắt tay vào thực hiện nó. hãy tin tưởng ở mình!
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript