"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 3, 2013

Lễ Tốt Nghiệp(02/07/2013)

Vậy là mình đã hoàn thành xong chương trình Đại học, một cuộc hành trình mới nữa lại bắt đầu, hành trình của những ước mơ, hoài bão , hành trình tìm kiếm việc làm... Cố gắng lên. Những ước mơ chỉ trở thành hiện thực khi bạn bắt tay vào thực hiện nó. hãy tin tưởng ở mình!
0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript