"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

May 22, 2020

Học tiếng nhật qua Biển báo giao thông p1


通学
通学路


この先道幅せまし

処方せん受付

危ない
子供飛び出しニ 徐行せよ

nguồn: Dungmori

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript