"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 1, 2022

Chào xuân

Mùng 1 đầu năm cô Điều , cô Hải gọi sang ăn tết .Bên đất nhật nhưng cảm giác như ở VN vậy a lâm, bạn mạnh


0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript