"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 21, 2022

Cách lấy lại dữ liệu khi vô tình delete volume , Format ổ cứng, ổ cứng bị bad sector, Ghost nhầm

Khi vô tình delete volume , Format ổ cứng, ổ cứng bị bad sector, Ghost nhầm Chúng ta sử dụng phần mềm DiskGetor Data Recovery v4.0 khi bị mất data chú ý:

Phải nhanh chóng để khôi phục lại

không ghi đè hay copy dữ liệu mới vào ổ đó

Khi khôi phục chú ý lưu sang ổ cứng khác 

Link google drive

 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16jQzJWz_OomFEgECB1z0DrdovBhEohTm

 Mình đã thử nghiệm và thành công

Chúc các bạn may mắn

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript