"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 21, 2022

Cách lấy lại dữ liệu khi vô tình delete volume , Format ổ cứng, ổ cứng bị bad sector, Ghost nhầm

Khi vô tình delete volume , Format ổ cứng, ổ cứng bị bad sector, Ghost nhầm Chúng ta sử dụng phần mềm DiskGetor Data Recovery v4.0 khi bị mất data chú ý:

Phải nhanh chóng để khôi phục lại

không ghi đè hay copy dữ liệu mới vào ổ đó

Khi khôi phục chú ý lưu sang ổ cứng khác 

Link google drive

 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16jQzJWz_OomFEgECB1z0DrdovBhEohTm

 Mình đã thử nghiệm và thành công

Chúc các bạn may mắn

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript