"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 29, 2023

21 NGÀY THAY ĐỔI BẢN THÂN - DAY 7

 Nếu hôm nay bạn có thể thay đổi được  tình trạng sức khoẻ, thể chất bản thân thì hãy bắt đầu làm đi. Đừng để tương lai ngồi ngẫm lại quá khứ và nói hai chữ "Giá như"0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript