"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 16, 2011

Danh sách các bạn lớp k44 điện tử 5
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K44 ĐT05
Giáo viên chủ nhiệm:Nguyễn Tuấn Minh
Sđt:0913037823


STT Họ và Tên         MSSV     Ngày Sinh    Tỉnh          Ghi Chú
1 Bùi Thế Ánh DTK0851030292 13/10/90 Bắc Giang 01668478275
2 Nguyễn Trọng Bằng DTK0851030293 22/09/89 Bắc Ninh 0974126774
3 Nguyễn Công Cương DTK0851030294 10/09/88 Bắc Giang
5 Nguyễn Hữu Cảnh DTK0851030296 10/09/90 Thái Bình
6 Dương Mạnh Cường DTK0851030297 12/12/90 Thái Nguyên
7 Vi Văn Chí DTK0851030299 04/12/90 Bắc Giang
8 Lê Quang Dũng DTK0851030300 18/06/90 Thái Nguyên 01696807023
9 Trần Văn Dũng DTK0851030301 23/01/90 Thái Nguyên 01674695366
10 Trần Khương Đạt DTK0851030303 27/09/90 Bắc Giang
11 Hạ Tiến Đức DTK0851030304 23/04/90 Vĩnh Phúc 0979508861
12 Nguyễn Thị Thuý Hằng DTK0851030305 27/08/90 Bắc Giang 0974568341
13 Nguyễn Trí Hạnh DTK0851030306 16/02/90 Phú Thọ 0978930465
14 Nguyễn Thị Hường DTK0851030307 20/10/90 Bắc Ninh 0988361305
15 Nguyễn Tiến Hùng DTK0851030309 08/10/90 Yên Bái 01688174576
16 Vũ Quang Hiệu DTK0851030310 16/06/90 Quảng Ninh 0987922833
17 Nguyễn Trung Hiếu DTK0851030311 24/02/90 Thái Nguyên 01689974709
18 Nguyễn Văn Hiếu DTK0851030312 02/08/90 Hà Nam 01689957102
19 Đặng Đức Hưng DTK0851030313 11/12/90 Thái Nguyên
20 Hoàng Mạnh Huân DTK0851030314 14/12/90 Lạng Sơn 01689944728
21 Dương Đức Huân DTK0851030315 17/01/90 Bắc Kạn 0973396116
22 Vũ Minh Huyền DTK0851030316 28/08/90 Bắc Giang 01689904341
23 Trương Thị Huyền DTK0851030317 27/03/90 Bắc Giang 01689922430
24 Trần Thị Huyền DTK0851030318 14/02/90 Nam Định 0979579700
25 Nguyễn Ngọc Khẩn DTK0851030319 13/05/90 Thái Bình
26 Nguyễn Trung Kiên DTK0851030320 15/10/90 Nam Định 01275803215
27 Thái Trung Kiên DTK0851030321 06/10/90 H à Tĩnh 0973475451
28 Nguyễn Thành Luân DTK0851030322 05/09/90 Bắc Giang 01266469845
29 Nguyễn Thị Lý DTK0851030323 24/11/90 Hà Nội 0973332184
30 Nguyễn Thị Mơ DTK0851030324 20/09/90 Bắc Giang 0973406930
31 Nguyên Hữu Mạnh DTK0851030325 26/07/90 Bắc Ninh 01689962362
32 Tạ Hùng Mạnh DTK0851030326 29/05/90 Hà Nội 01689973794
33 Đinh Thị Mai DTK0851030327 06/07/89 Vĩnh Phúc 0973645081
34 Đỗ Thị Thuỳ Ngân DTK0851030328 20/10/90 Thái Nguyên 01678655112
35 Lưu Ngọc Ngơi DTK0851030329 19/09/90 Bắc Ninh 01689957736
36 Đỗ Thị Ngọc DTK0851030330 29/11/90 Thái Nguyên 01689962541
37 Cao Chí Nghĩa DTK0851030331 12/05/90 Phú Thọ 0915903644
38 Nguyễn Thị Nguyên DTK0851030332 13/09/90 Vĩnh Phúc 01698367456
39 Vũ Quang Phúc DTK0851030333 12/10/90 Hải Dương 01689984926
40 Trần đình Phong DTK0851030334 15/12/90 Lào Cai 0977685943
41 Nguyễn Đức Quân DTK0851030335 01/12/90 Bắc Giang 01689998395
42 Nguyễn Đình Quảng DTK0851030336 17/02/90 Thái Nguyên 0973940552
43 Nguyễn Sĩ Quyến DTK0851030337 11/10/90 Thái Bình 0985918707
44 Hà Văn Sinh DTK0851030339 22/12/90 Bắc Giang 01689993493
45 Quan Văn Sĩ DTK0851030340 26/07/90 Tuyên Quang 0979092934
46 Nguyễn Hữu Tình DTK0851030341 28/06/90 Thái Nguyên 01689964020
47 Đào Huy Tải DTK0851030342 10/03/90 Bắc Giang 01276433348
48 Nguyễn Tiến Thành DTK0851030343 29/10/88 Bắc Giang 0975204850
49 Nguyễn Phạm Thành DTK0851030344 28/08/89 Thái Nguyên 01689974810
50 Trần Văn Thành DTK0851030345 13/10/90 Bắc Ninh 0979578881
51 Vũ Văn Thành DTK0851030346 07/05/90 Ninh Bình 01689994043
52 Phạm Văn Thuận DTK0851030347 21/12/90 Thái Bình 0973475070
53 Nguyễn Thị Thuỳ DTK0851030348 30/09/89 Thái Nguyên 01689970564
54 Bùi Thanh Tùng DTK0851030349 10/01/90 Thái Bình 01689931214
55 Vũ Mạnh Tiến DTK0851030350 20/11/90 Thái Nguyên
56 Chu Hoàng Tiến DTK0851030351 28/10/90 Bắc Giang 0979548247
57 Dương Văn Tú DTK0851030352 14/05/90 Bắc Giang
58 Nguyễn Khắc Trình DTK0851030353 01/01/90 Thanh Hoá 01689938561
59 Vũ Quang Trung DTK0851030355 02/01/90 Hải Dương 01689967002
60 Trương Việt Tuấn DTK0851030356 11/11/88 Thái Nguyên
61 Trần Văn Tuấn DTK0851030357 03/06/90 Hà Nam 01693102845
62 Nguyễn Mạnh Tuấn DTK0851030358 13/04/90 Thanh Hoá
63 Trần Văn Tuyên DTK0851030359 25/07/90 Hưng Yên 01689956436
64 Trần Đức Văn DTK0851030360 23/12/89 Hải Dương 0988826370
65 Nguyễn Thị Vân DTK0851030361 05/12/89 Bắc Giang 0973582128
66 Lê Ngọc Vịnh DTK0851030362 10/04/90 Hưng Yên

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Video tổng hợp

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript