"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jan 16, 2011

Danh sách các bạn lớp k44 điện tử 5
DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K44 ĐT05
Giáo viên chủ nhiệm:Nguyễn Tuấn Minh
Sđt:0913037823


STT Họ và Tên         MSSV     Ngày Sinh    Tỉnh          Ghi Chú
1 Bùi Thế Ánh DTK0851030292 13/10/90 Bắc Giang 01668478275
2 Nguyễn Trọng Bằng DTK0851030293 22/09/89 Bắc Ninh 0974126774
3 Nguyễn Công Cương DTK0851030294 10/09/88 Bắc Giang
5 Nguyễn Hữu Cảnh DTK0851030296 10/09/90 Thái Bình
6 Dương Mạnh Cường DTK0851030297 12/12/90 Thái Nguyên
7 Vi Văn Chí DTK0851030299 04/12/90 Bắc Giang
8 Lê Quang Dũng DTK0851030300 18/06/90 Thái Nguyên 01696807023
9 Trần Văn Dũng DTK0851030301 23/01/90 Thái Nguyên 01674695366
10 Trần Khương Đạt DTK0851030303 27/09/90 Bắc Giang
11 Hạ Tiến Đức DTK0851030304 23/04/90 Vĩnh Phúc 0979508861
12 Nguyễn Thị Thuý Hằng DTK0851030305 27/08/90 Bắc Giang 0974568341
13 Nguyễn Trí Hạnh DTK0851030306 16/02/90 Phú Thọ 0978930465
14 Nguyễn Thị Hường DTK0851030307 20/10/90 Bắc Ninh 0988361305
15 Nguyễn Tiến Hùng DTK0851030309 08/10/90 Yên Bái 01688174576
16 Vũ Quang Hiệu DTK0851030310 16/06/90 Quảng Ninh 0987922833
17 Nguyễn Trung Hiếu DTK0851030311 24/02/90 Thái Nguyên 01689974709
18 Nguyễn Văn Hiếu DTK0851030312 02/08/90 Hà Nam 01689957102
19 Đặng Đức Hưng DTK0851030313 11/12/90 Thái Nguyên
20 Hoàng Mạnh Huân DTK0851030314 14/12/90 Lạng Sơn 01689944728
21 Dương Đức Huân DTK0851030315 17/01/90 Bắc Kạn 0973396116
22 Vũ Minh Huyền DTK0851030316 28/08/90 Bắc Giang 01689904341
23 Trương Thị Huyền DTK0851030317 27/03/90 Bắc Giang 01689922430
24 Trần Thị Huyền DTK0851030318 14/02/90 Nam Định 0979579700
25 Nguyễn Ngọc Khẩn DTK0851030319 13/05/90 Thái Bình
26 Nguyễn Trung Kiên DTK0851030320 15/10/90 Nam Định 01275803215
27 Thái Trung Kiên DTK0851030321 06/10/90 H à Tĩnh 0973475451
28 Nguyễn Thành Luân DTK0851030322 05/09/90 Bắc Giang 01266469845
29 Nguyễn Thị Lý DTK0851030323 24/11/90 Hà Nội 0973332184
30 Nguyễn Thị Mơ DTK0851030324 20/09/90 Bắc Giang 0973406930
31 Nguyên Hữu Mạnh DTK0851030325 26/07/90 Bắc Ninh 01689962362
32 Tạ Hùng Mạnh DTK0851030326 29/05/90 Hà Nội 01689973794
33 Đinh Thị Mai DTK0851030327 06/07/89 Vĩnh Phúc 0973645081
34 Đỗ Thị Thuỳ Ngân DTK0851030328 20/10/90 Thái Nguyên 01678655112
35 Lưu Ngọc Ngơi DTK0851030329 19/09/90 Bắc Ninh 01689957736
36 Đỗ Thị Ngọc DTK0851030330 29/11/90 Thái Nguyên 01689962541
37 Cao Chí Nghĩa DTK0851030331 12/05/90 Phú Thọ 0915903644
38 Nguyễn Thị Nguyên DTK0851030332 13/09/90 Vĩnh Phúc 01698367456
39 Vũ Quang Phúc DTK0851030333 12/10/90 Hải Dương 01689984926
40 Trần đình Phong DTK0851030334 15/12/90 Lào Cai 0977685943
41 Nguyễn Đức Quân DTK0851030335 01/12/90 Bắc Giang 01689998395
42 Nguyễn Đình Quảng DTK0851030336 17/02/90 Thái Nguyên 0973940552
43 Nguyễn Sĩ Quyến DTK0851030337 11/10/90 Thái Bình 0985918707
44 Hà Văn Sinh DTK0851030339 22/12/90 Bắc Giang 01689993493
45 Quan Văn Sĩ DTK0851030340 26/07/90 Tuyên Quang 0979092934
46 Nguyễn Hữu Tình DTK0851030341 28/06/90 Thái Nguyên 01689964020
47 Đào Huy Tải DTK0851030342 10/03/90 Bắc Giang 01276433348
48 Nguyễn Tiến Thành DTK0851030343 29/10/88 Bắc Giang 0975204850
49 Nguyễn Phạm Thành DTK0851030344 28/08/89 Thái Nguyên 01689974810
50 Trần Văn Thành DTK0851030345 13/10/90 Bắc Ninh 0979578881
51 Vũ Văn Thành DTK0851030346 07/05/90 Ninh Bình 01689994043
52 Phạm Văn Thuận DTK0851030347 21/12/90 Thái Bình 0973475070
53 Nguyễn Thị Thuỳ DTK0851030348 30/09/89 Thái Nguyên 01689970564
54 Bùi Thanh Tùng DTK0851030349 10/01/90 Thái Bình 01689931214
55 Vũ Mạnh Tiến DTK0851030350 20/11/90 Thái Nguyên
56 Chu Hoàng Tiến DTK0851030351 28/10/90 Bắc Giang 0979548247
57 Dương Văn Tú DTK0851030352 14/05/90 Bắc Giang
58 Nguyễn Khắc Trình DTK0851030353 01/01/90 Thanh Hoá 01689938561
59 Vũ Quang Trung DTK0851030355 02/01/90 Hải Dương 01689967002
60 Trương Việt Tuấn DTK0851030356 11/11/88 Thái Nguyên
61 Trần Văn Tuấn DTK0851030357 03/06/90 Hà Nam 01693102845
62 Nguyễn Mạnh Tuấn DTK0851030358 13/04/90 Thanh Hoá
63 Trần Văn Tuyên DTK0851030359 25/07/90 Hưng Yên 01689956436
64 Trần Đức Văn DTK0851030360 23/12/89 Hải Dương 0988826370
65 Nguyễn Thị Vân DTK0851030361 05/12/89 Bắc Giang 0973582128
66 Lê Ngọc Vịnh DTK0851030362 10/04/90 Hưng Yên

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript