"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 20, 2011

Thông báo kết quả học tập hk1 2010-2011
1- Thông báo v/v xét kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2010 - 2011:  Xem chi tiết >>
2- Danh sách sinh viên thuộc diện buộc thôi học:  Xem chi tiết >>
3- Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh cáo học tập: Xem chi tiết >>

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript