"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 10, 2011

Ảo giácThư giãn với ảo giác
Nhìn tưởng cong lại hóa thẳng, nhìn tưởng tĩnh lại hóa động. Đó là những ảo giác mà bạn thấy khi xem nhìn những hình dưới đây.
Đường gạch ngang thẳng hay cong?

Những đoạn thẳng ở đây thẳng hay có độ dốc?

Bạn có thể đếm được bao nhiêu điểm tròn đen?

Ảnh này tĩnh hay động

Ai cao hơn ai?

Chữ Life hoàn toàn viết liền vào với nhau.
Kéo nhau từ dưới lên chăng ???  

Đây có phải là hình xoắn ốc không.
                                       
                                                                                             

2 Post a Comment:

Admin said...

công nhận họa sĩ người ta giỏi, bác Trình nhỉ?

asahi Administrator said...

uh,hj

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript