"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Apr 18, 2011

Tính số phức trên fx 5oo


Tính số phức trên fx 5oo

Kỳ này các bạn học lí thuyết mạch 1,có liên quan đến việc tính số phức mà chỉ máy tính 570 mới tính được ,trong khi đó đa phần các bạn dùng fx5oo.tại sao chúng ta không nâng cấp chiếc máy tính lên nhỉ?mình xin chỉ một cách nâng cấp máy tính lên 570 như sau:
Đầu tiên các bạn vào:
mode->chọn REG->chọn LIN,nhấn 1->M+

Đến khi nào máy tính hiển thị Edit toFF ESC chọn 2>nhấn biểu tượng ^ ở replay->nhấn 2-3+2-3+.....->đến khi nào không nhấn dc nữa nhấn =<2>->nhấn 0->1.

Bây giờ máy tính của bạn đã dược chuyển sang fx 570.

Muốn tính số phức các bạn chọn mode ->CMPLX,nhấn tiếp MODE<6>->CHỌN DISP. rồi nhấn" > "<replay>->chọn 2.
ok.bây giờ bạn có thể tính số phức được rồi,

vd:10+j10.chuyển sang độ thưc hiện như sau:
nhấn 10->nhấn"+"->10ENG=.KQ 14,14...nhấn tiếp "shift" =.kq:45độ
ghi kết quả là:14,14<45.
note:các bạn có thể tắt máy đi và bật lên máy vẫn còn chức năng tính số phức

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript