"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jun 9, 2011

Truy cập các tập tin và thư mục bị khóa trong Windows


Sử dụng Windows, hẳn bạn đã gặp rất nhiều trường hợp không thể truy cập các tập tin hay thư mục bởi có thể nó đang được sử dụng bởi các chương trình khác hay bị khóa bởi người khác. Tizer Unlocker là một công cụ mạnh cho phép bạn điều khiển hoàn toàn các file và thư mục bị khóa trên máy tính của bạn. Nó cung cấp cho bạn hai cách khác nhau để tìm kiếm những tập tin bị khóa. Cho phép người dùng duyệt các máy tính của họ để chọn file, thư mục, hoặc ổ đĩa để quét. Ngoài ra còn một tùy chọn khác là sử dụng chương trình như một add-on dành cho Windows Explorer và bạn chỉ cần kích chuột phải lên tên một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để chọn đều được.
Công cụ này giúp người dùng dễ dàng loại bỏ các thông báo lỗi và quy trình khóa chúng với một cú nhấp chuột đơn giản. Nó cho phép bạn thay đổi tên, di chuyển, hoặc xóa các tập tin và thư mục mà tạm thời bị khóa bởi các quá trình khác.
Người dùng có thể chọn một tập tin, thư mục hoặc ổ đĩa để chọn các quá trình bị khóa bởi chương trình. Một khi các tiến trình được liệt kê, bạn có thể lựa chọn và tắt các tiến trình (Kill Process) hoặc mở khóa (Unlock Handle).
Công cụ này có thể được dùng để mở khóa tập tin với các thông điệp lỗi sau đây:
 • Tập tin được sử dụng bởi một chương trình hoặc người sử dụng khác 
 • Không thể xóa tập tin, nó đang được sử dụng bởi một người khác hoặc chương trình khác
 • Không thể xóa file, truy cập bị từ chối
 • Các nguồn hoặc tập tin đích có thể đang được sử dụng
 • Không thể truy cập các tập tin vì nó đang được sử dụng bởi quá trình khác
 • Có sự vi phạm chia sẻ
 • Đóng tất cả các chương trình có thể được sử dụng các tập tin đó và thử lại
 • Hãy chắc chắn rằng ổ đĩa không đầy hoặc bảo vệ không cho ghi dữ liệu và tập tin này hiện không trong quá trình sử dụng
 • Lỗi xóa file hoặc thư mục
 • Không thể xóa file hoặc thư mục, tên tập tin bạn chỉ định là không hợp lệ hoặc quá dài
 • Chỉ định một tên tập tin khác nhau
Tiện ích hoàn toàn miễn phí cho mọi Windows, bạn có thể tải về sử dụng tại đây
Nguồn:thông tin công nghệ

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript