"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Jul 14, 2011

Gửi tin nhắn tự huỷ sau thời gian định trước

Việc gửi thông tin nhạy cảm qua Internet luôn luôn là điều khó khăn. Chúng ta quan ngại về vấn đề an ninh hoặc lo lắng rằng tin nhắn có thể bị chặn. Vì thế nhiều người thay vì gửi thông tin qua Internet đã chọn cách gọi điện thoại để chia sẻ tin tức với người nhận. Trong phim James Bond, điệp viên 007 thường xuyên nhận được tin nhắn tự hủy sau một vài giây mở chúng. Nhờ vào dịch vụ miễn phí QuickForget.com, bạn cũng có thể gửi tin nhắn tự hủy chứa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn cần truyền tải.

Trên trang chủ của QuickForget.com, bạn gõ thông điệp muốn chia sẻ:
Sau đó định thời gian cho phép người nhận xem được tin nhắn và cũng có thể thiết lập chế độ tự huỷ tin nhắn sau một số lần đọc nhất định. Để nhập thời gian ít hơn 1 giờ, bạn sử dụng dấu chấm thập phân, chẳng hạn .25 sẽ biểu thị cho 15 phút.
Nhấp vào nút Save my secret màu đỏ:
Bạn sẽ được chuyển đến trang chứa liên kết URL của tin nhắn bí mật. Hãy nhớ rằng ngay lúc này đồng hồ đã được kích hoạt, bạn cần sao chép URL một cách nhanh chóng rồi dán nó vào email hoặc chương trình chat để chia sẻ với người nhận.
Không cookies nào được lưu lại trên máy tính của bạn hay của ai khác. Một khi tin nhắn được xem đủ số lần hoặc đã quá thời gian xác lập, nó sẽ bị xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu của QuickForget.com. QuickForget.com thực sự là một cách sáng tạo để chia sẻ thông tin nhạy cảm, đặc biệt với những thông tin "lưu hành nội bộ" trong một nhóm nhỏ mà không muốn lọt ra bên ngoài.
Nguồn : xahoithongtin.com.vn

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript