Công cụ để lấy lại thời gian dùng thử chính là Kaspersky Trial Reset Tool. Kaspersky Trial Reset Tool sẽ hỗ trợ reset thời gian dùng thử của các sản phẩm sau: Kaspersky PURE, Kaspersky Antivirus 2010, Kaspersky Internet Security 2010, Kaspersky Antivirus 2011, và Kaspersky Internet Security 2011.
Để sử dụng công cụ này trước tiên bạn phải vô hiệu quá tính năng tự bảo vệ của Kaspersky bằng cách mở Kaspersky > cấu hình> tự bảo vệ. Bỏ chọn ô cho phép tự bảo vệ > bấm áp dụng> OK. Sau đó Exit Kaspersky ở khay đồng hồ, bước tiếp theo là chạy ứng dụng KTR911 và bấm “Reset Kaspersky” và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây.
Mỡ kaspersky lên click vào cấu hình.

click vào tự bảo vệ> bỏ chọn ô cho phép tự bảo vệ> áp dụng> OK

xong rồi exit kaspersky, mở Kaspersky Trial Reset Tool lên làm theo hình.

sao khi reset xong là có 30 ngày sử dụng tiếp tục.
dowload: http://www.mediafire.com/?tr33u8ea30viz16
nguồn: internet