"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Mar 4, 2012

Kỉ niệm về lớp K44dt05(Học Quân Sự)

Hôm nay bỗng dưng lại thấy một số hình ảnh hồi học quân sự về lớp sinh viên K44dt05 ngày xưa(bây giờ các bạn khác hồi xưa nhiều lắm)  trong máy tính.hjhj
Một số hình ảnh:Các bạn nữ lớp k44dt05

Nguyễn Trung Kiên(k44kmt),Thái Trung Kiên(k44dvt2)

Bạn Đỗ Thị Ngọc(k44dvt2)

Bạn Trần Thị Huyền,Ngọc


Bạn Thành(k44dvt2),Ngọc


Từ Trái Sang có:Nguyễn Hữu Tình(k44kdt) ,Trương Thị Huyền(K44dvt2),Trần Huyền(k44ddk),Quan Văn Sĩ(k44kmt),Đỗ Thị Ngọc(k44dvt2),Nguyễn Thành Luân(k44kmt)


hjhj.mr.Trình

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript