"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Nov 15, 2012

Vì sao cần đặt mục tiêu?


Thnh thong ta đc thy đâu đó trên báo mt người m ba con đã chèo qua đi tây dương trên mt cái bn tm - hay mt nhân viên kế toán cưỡi lc đà đi t thành ph Calcutta đến tn thành ph Casablanca.
Chúng ta có th t hi “Sao không đi máy bay?

Câu tr li là… Nếu anh đi trên mt cái bn tm hay lưng lc đà, anh s tr thành mt con người hoàn toàn khác chính anh lúc khi hành!

Không ch đến đích, nhiu hiu biết v tinh tú, gió mưa hay ngành hàng hi – anh còn hiu biết thêm rt nhiu v bn thân mình, v lòng can đm cũng như các kh năng ca chính mình.
Mua mt vé máy bay đ đi s không có được tác dng đó.

Khi ta đt cho mình mc tiêu điu hành mt công ty hay mt cuc đua marathon, khi ta đt mc tiêu phi ly mt chng ch hay có mt s thăng cp nào đó, hay phi hc tiếng Hoa, thì khi đt được mc đích, thì ta đã tr thành mt người khác so vi chính ta lúc bt đu làm.
Đó mi là cái thc s mà “mc tiêu” nhm đến – cái s thay đi con người chúng ta trong quá trình thc hin nó. Chúng ta quan tâm là vì vy.
Có th là hàng xóm hay bên thông gia ca bn không hiu điu này.
H hi bn, “Sao phi mt vy?
Hay, “Nhm cao vy đ làm gì?
Câu tr li là, “Đ coi mình s ra sao trong quá trình thc hin.
Đúc kết
Chúng ta đt mc tiêu phn đu không phi vì chính nó, mà vì nhng thay đi chúng ta khi thc hin nó.

ngun:conduongthanhcong.com2 Post a Comment:

Quản Bách Diệp said...

=D> rất hay !

asahi Administrator said...

mình thích câu này.hj.Chúng ta đặt mục tiêu phấn đấu không phải vì chính nó, mà vì những thay đổi ở chúng ta khi thực hiện nó

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript