"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Dec 17, 2012

[h/a]Buổi offline lần 3 Tại Ủy ban xã Đông lĩnh,TP.Thanh Hóa

Tiến Sĩ Nguyễn Bá Hải và Bí thư Đoàn xã Đàm Cảnh Biển


Phút trò chuyện  thũ vị.hj

Phần thưởng cho người tìm được Tên cho quỹ thanh niên:Vì cộng đồng đông lĩnh


Bài Phát biểu của (cậu)Trần Công Bảy

Chụp ảnh lưu niệm

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript