"Hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên"

せんりのみちもいっぽから

Sep 13, 2013

FA

Cuộc sống bộn bề những khó khăn. Mình không dám nghĩ đến những việc riêng tư cho bản thân mình nữa. T/Y có thể bây giờ với mình là quá xa vời!!! FA

0 Post a Comment:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã chia sẻ ý kiến!
Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.

Kết nối bạn bè

Wikipedia

Search results

Video Nổi bật

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

 
Please Enable Javascript!Enable JavaScript